Keskus puh. 0204 717 100
kontakti@movere.fi

Toimialat

Maatalous 

Ohjaamme ja kuljetamme maataloustuotteita sekä maatalouden tuotantopanoksia ja -tarvikkeita. Maatalouden tilaus-toimitusprosessissa eri osapuolten järjestelmät ja toimintatavat on integroitu yhdeksi logistiseksi kokonaisuudeksi. Tuotteiden kuljetustilaukset siirtyvät kaupan ja teollisuuden järjestelmistä sähköisesti Moveren järjestelmään, jossa yksittäisistä tilauksista muodostetaan kuormia. Kuormien suunnittelussa huomioidaan eri tavaravirrat, mietitään aikataulut sekä välitetään toimeksiannot autoilijoille. Lisäksi huolehdimme mm. vastaanottajien ja muiden tahojen informoinnista tulevien lähetysten osalta.

Suomen suurimpana maataloustuotteiden kuljettajana meillä on riittävä volyymi, joka mahdollistaa tavaravirtoja yhdistelemällä kapasiteetin tehokkaan käytön läpi vuoden sekä toisaalta riittävän kapasiteetin myös sesonkiaikojen tavarantoimituksiin. Kuljetettavia tuotteita ovat mm. viljat, rehut, lannoitteet, siemenet, kasvinsuojeluaineet sekä maatalouden tarvitsemat koneet ja laitteet.

Rakennusaineteollisuus 

Kuljetamme erilaisia rakennusaineteollisuuden tuotteita tehtailta suoraan rakennuksille sekä kauppaan. Erityisesti rakennustyömaille menevissä toimituksissa tuotteiden purku autoilijan toimesta ja auton varusteena olevilla purkulaitteilla on tärkeä osa palvelua.

Toimitusten tarkka aikataulutus on oleellisen tärkeää työmaan toimintojen sujuvuuden näkökulmasta.

Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden kuljetuksille on ominaista suuret volyymit, niiden vaihtelut ja lyhyet toimitusajat. Suurten kuljetusmassojen operoijana olemme luotettava logistiikkakumppani, jolta hoituu niin kemiallisen kuin mekaanisenkin metsäteollisuuden tuotekuljetukset.

Paperi, kartonki, sellu, kemikaalit ja erilaiset puolivalmisteet sekä sahatavara, jatkojalosteet ja levyt ovat meille merkittävä osa päivittäistä kuljettamista.

Kemianteollisuus 

Kuljetamme kemianteollisuuden tuotteita ja raaka-aineita Suomessa sekä lähialueilla. Palveluun kuuluu mm. säiliöiden pinnanvalvontajärjestelmä, jolla oikea-aikaiset kuljetukset hallitaan. Samoin palveluun kuuluu informaation lähettäminen asiakkaille saapuvista lähetyksistä.

Kemianteollisuuden kuljetuksissa turvallisuusasiat korostuvat. Laatu- ja turvallisuusstandardimme ovat hyvin tiukat. Käytössä oleva kalusto vastaa aina voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Lisäksi kuljettajalla on voimassa olevat luvat ja koulutus ko. tuotteen kuljetukseen sekä henkilökohtainen turvavarustus.