Keskus puh. 0204 717 100
kontakti@movere.fi

Movere Oy:n historia

1990-luvun lopulla maatalouden tuotantopanostuottajat Kemira Agro Oy ja Suomen Rehu Oy alkoivat miettiä logistiikan kilpailukyvyn parantamista. Logistiikan merkitys sekä taloudellisesti että strategisesti oli kasvanut suureksi. Kehitystyön tuloksena yritykset perustivat Movere Oy:n syksyllä 1997. Kolmanneksi omistajaksi yritykseen tuli Telecom Finland Oy (myöh. Sonera Oy), jonka tavoitteena oli kehittää informaatioteknologiaa ja toimia systeemi-integraattorina logistiikka-alalla.

Yritys aloitti toimintansa 1.1.1998. Alusta alkaen tavoitteena oli saada asiakkaiksi ja pitkäaikaisiksi kumppaneiksi kooltaan ja toimitusvolyymeiltaan alansa johtavia yrityksiä toimialoilta, joilla on toisiaan täydentäviä tavaravirtoja.

Keväällä 2002 Sonera myi osuutensa Moveresta muille osakkaille. Kesällä 2003 Hankkija-Maatalous Oy tuli Moveren omistajaksi suunnatun osakeannin kautta. Myöhemmin omistajien liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten jälkeen Movere Oy:n omistajat 1.1.2009 alkaen ovat Hankkija Oy (2/3) ja Yara Suomi Oy (1/3).

Movere Oy:n toiminta on kasvanut ja kehittynyt vuosi vuodelta ja tänään olemme johtavassa asemassa maatalouslogistiikassa sekä yksi suurimmista toimijoista rakennusaine- ja kemianteollisuuden logistiikassa.