Keskus puh. 0204 717 100
kontakti@movere.fi

Kalusto

Käytössämme on monipuolinen kalusto, josta löytyy sopiva yksikkö kuhunkin kuljetustarpeeseen. Kaluston valinnassa on huomioitu laaja käytettävyys ja sopivuus monien erilaisten tuotteiden kuljettamiseen ja sitä kautta toiminnan tehokkuuden varmistamiseen tavaravirtojen yhdistelemisen avulla. On myös tavaravirtoja, jotka vaativat tuotteiden ehdoilla rakennettua erikoiskalustoa. Kalusto valitaan aina kuljetustehtävän vaatimusten mukaisesti.

Yleisimmät käytössämme olevat kalustotyyppimme ovat avo-, kapelli- ja umpikoriyhdistelmät, erilaisin purkulaittein varustetut yhdistelmät sekä erilaisin säiliöratkaisuin varustetut yhdistelmät. Sopimusautoilijoidemme kapasiteetti on yhteensä n. 400 eri ajoneuvoyhdistelmää. Lisäksi sesonkiaikoina varaamme myös muilta autoilijoilta tarvittavaa lisäkapasiteettia.