Keskus puh. 0204 717 100
kontakti@movere.fi

Palvelut

Tuotamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia logistiikkapalveluita, kuljetuksia, jakelua, varastointia sekä niihin liittyvien tietovirtojen ohjausta, suunnittelua ja kehittämistä.

Avaintoimialamme ovat maatalous, rakennusaine-, metsä-, ja kemianteollisuus sekä kauppa. Ohjaamme tavaravirtoja alan kehittyneimmillä, asiakkaiden järjestelmiin integroiduilla tietojärjestelmillä. Tilaus-toimitusprosessien tehokkuus ja toimitusvarmuus ovat toimintamme kulmakivet. Uusimman tietotekniikan ja kehittyneiden ohjausjärjestelmien hyödyntäminen on oleellinen osa logistiikkapalveluja ja niiden kehittämistä

Kuljetusten suunnittelu

Kuljetusohjauksesta vastaavat tiimit hallitsevat vastuualueensa tuotteiden, kaluston sekä toimintaprosessien erityispiirteet. Ohjaustiimejä ovat mm. maatalous-, rakennustarvike-, metsäteollisuus- ja kemianteollisuustiimit. Tiimien jäsenillä on aina tarvittavat koulutukset myös kuljetusten turvallisuusasioiden varmistamiseksi.

Kuljetukset

Käytössämme on yli 400 kuljetusyksikköä Suomessa ja toimintamme kattaa koko maan. Pystymme vastaamaan suuriinkin volyymivaihteluihin kattavan liikennöitsijäverkostomme avulla.

Varastointi

Turun Urusvuoressa sijaitsevaan logistiikkakeskukseemme on keskitetty kasvinsuojeluaineiden varastointi ja toimitukset.

Hyvinkään logistiikkakeskus on keskittynyt traktoreiden ja maatalouskoneiden varaosien ja tarvikkeiden varastointiin.

Lahdessa varastoidaan Hankkijan myymälätuotteita, sekä pakattuja lemmikkieläin- ja tuotantoeläinruokia. Lämmintä varastotilaa noin 23000m2.

Laivauspalvelut

Laivausosastomme Uudessakaupungissa tuottaa sekä ohjaa vienti- ja tuontilaivauksia teollisuudelle.

Tehdaslogistiikka

Suoritamme myös kulunvalvontaa ja siihen liittyviä toimintoja sekä porttipalveluja teollisuudelle.