Keskus puh. 0204 717 100
kontakti@movere.fi

Laatu ja turvallisuus

Asiakaskeskeisen liiketoimintamme lähtökohta on tyytyväinen asiakas. Moverella näemme laadun ja turvallisuuden kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa koskevana. Koska laadun tekevät ihmiset, toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Noudatamme kaikessa tekemisessämme lakia, viranomaismääräyksiä sekä asiakkaidemme ja omia ohjeistuksiamme. Ympäristöasiat on otettu huomioon myös laatujärjestelmissämme ISO 9001 ja ISO 14001.
Turun logistiikkakeskuksen turvallisuustiedote

Laadunhallinnassamme keskeisiä välineitä ovat positiivinen turvallisuuskulttuuri, uuden oppiminen, aktiivinen asiakasohjeiden kehittäminen sekä systemaattinen tapa käsitellä reklamaatioita. Haluamme omalla toiminnallamme ylläpitää positiivista turvallisuuskulttuuria.