Keskus puh. 0204 717 100
kontakti@movere.fi

Hankkija Oy

Hankkija Oy tekee maatalous-, kone-, puutarha- ja harraste-eläintuotekauppaa. Movere Oy vastaa Hankkija Oy:n logistiikasta. Logistiikka on Hankkija Oy:n välittämien tuotteiden kuljetuksia, varastointia, laivauksia ja tilaus- toimitusketjun kehittämistä. Logistiikka on myös tilaus- ja muun informaatiovirran hoitamista, raporttien tuottamista sekä tiedon jalostamista prosessien kehittämisen pohjaksi.

Hankkija Oy:n logistiikassa kuljetukset sisältävät pääasiassa maataloustuotteita ja maatalouden tuotantopanoksia. Kuljetettavia tuotteita ovat vilja, rehut, lannoitteet, siemenet, maatalouden koneet, kasvinsuojeluaineet, rakennustarvikkeet sekä muut ketjun valikoimissa olevat tuotteet.

Rehut

Suomen Rehun tuotteiden kuljetuksista huolehtivat koulutetut ja ammattitaitoiset sopimuskuljettajat. Kuljetukset ovat Eviran valvonnassa olevan omavalvontaohjelman piirissä. Omavalvontaohjelmaan sisältyy mm. kuljetuskaluston säännöllisen puhdistuksen ja desinfioinnin valvonta ja koko toiminnan kattava valvonta- ja seurantajärjestelmä. Suomen Rehun tuotteet toimitetaan ns. suljetussa toimitusketjussa, eli autoilla ei kuljeteta muiden toimittajien rehuja eikä muutakaan tavaraa, josta olisi mahdollista aiheutua hygieniariskejä.

Lannoitteet 

Kuljetamme Yara Suomi Oy:n ja Hankkija Oy:n myymät lannoitteet. Pelto-, metsä-, ja puutarhalannoitteita kuljetetaan läpi vuoden, mutta kiireisin sesonki on keväällä. Pääosa lannoitteista kuljetetaan niin, että autoilija purkaa kuorman auton varusteena olevalla nosturilla vastaanottajan osoittamaan paikkaan. Kuljetuksista huolehtivat alueensa ja asiakkaansa tuntevat autoilijat.

Siemenet

Hankkija Oy:n myymät siemenet kuljetetaan viljelijöille Alastaron ja Hyvinkään siemenkeskuksista. Siemenkuljetukset ajoittuvat pääosin keväälle ja niistä huolehtivat toimitusalueensa ja asiakkaiden purkupaikat hyvin tuntevat autoilijat.

Koneet

Hankkija Oy:n myymät traktorit ja ulkomaiset työkoneet tulevat maahan pääosin Turun maahantuontiterminaalin kautta. Turun terminaalista ja kotimaisilta tavarantoimittajilta ammattitaitoiset autoilijat toimittavat koneet ja laitteet suoraan asiakkaille kaikkialle Suomeen. Kuljetusten suunnittelu ja ohjaus on keskitetty Turkuun.

AIV-liuokset

AIV-liuokset toimitetaan joko irtona säiliöautoilla asiakkaiden omiin säiliöihin tai valmiiksi astioihin pakattuina. Kuljetukset hoidetaan erikoiskalustolla ja ne on aikataulutettu valtakunnallisesti toimitusalueittain. Tarkat aikataulut on saatavissa AIV-liuoksen myyjältä.